COVID-19: Konsekvenser for afholdelse af indfødsretsprøven

Som følge af coronavirus/COVID-19 vil der ske følgende ændringer i forhold til afholdelse af og tidsfrister for sprogprøver, indvandringsprøven, indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven. Det er ikke muligt at tage danskprøver på A1- og A2-niveau og indvandringsprøven fra den 12. marts 2020 og indtil videre 14 dage frem. Sprogprøverne for sommerterminen 2020 i maj/juni – fx i forbindelse med ægtefællesammenføring eller tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse – forventes på nuværende tidspunkt at blive afholdt som planlagt.


Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes den 3. juni 2020, og prøverne forventes på nuværende tidspunkt at blive afholdt som planlagt.COVID-19: Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes den 3. juni

Det er besluttet at fastholde afholdelsen af indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven, således at indfødsretsprøven som planlagt afholdes den 3. juni 2020 kl. 13 og medborgerskabsprøven den 3. juni 2020 kl. 10.

Beslutningen sker efter, at regeringen og Folketingets partier den 20. maj med aftalen om yderligere genåbning i fase 2 opnåede politisk enighed om bl.a., at landets sprogcentre kan genåbnes den 27. maj 2020.

Sprogcentrene er samtidigt omfattet af Sundhedsministeriets bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), hvilket bl.a. betyder, at forsamlingsforbuddet ikke vil gælde for genåbningen af sprogcentrene, herunder for sprogcentrenes afvikling af prøver. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. maj.

Yderligere oplysninger

Jobcentre og sprogskoler kan ringe ind til SIRIs hotline, der er åben i hverdagene fra mandag til torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-12.00.
Telefonnummeret er 70 80 60 68.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet. Sidst opdateret: 27. maj


ImageIndfodsretsprove.dk

Danmarks Nr. 1 træningsprogram for indfødsretsprøven


Gratis prøve       Vælg din pakke