DanmarksIndfødsretsprøve.dk
Dansk indfødsretsprøve nemt og enkelt. Siden 2005.

Hvad handler spørgsmålene om?

Indfodsretsprove.dk har analyseret indholdet af alle tidligere officielle indfødsretsprøver for at finde ud af, hvilke dele af lærematerialet indeholder mest information, som kommer i prøven. Vi kom frem til følgende:


Hvad handler spørgsmålene om

Hovedfokus er på “Themo”-afsnittet i lærematerialet. 30% af spørgsmålene i de sidste 5 prøver har udelukkende været baseret på dette afsnit. I en mere dybdegående analyse ser vi, at spørgsmålene er fordelt således: 28% af spørgsmålene omhandler danske berømtheder.

Hovedsageligt kunstnere og videnskabsmænd 25% omhandler geografiske data, såsom højeste punkt, indbyggertal etc. 18% omhandler menneskerettigheder og livskvalitet i Danmark – for eksempel spørgsmål om mindretalsrettigheder. 5% af spørgsmålene omhandler de større danske broer, selvom det er en forholdsvis lille procentdel. Spørgsmålet kom i 3 ud af 5 prøver.

Andet mest forekomne emne i indfødsretsprøven er dansk demokrati, som udgjorde 29% af spørgsmålene. Dette emne har haft stigende relevans i den sidste to prøver. Spørgsmålene omfatter: 25% spørgsmål om borgerrettigheder for danskere, 23% om folketinget og regeringsstrukturen, 19% om valgprocedurer og vælgerrettigheder, 14% fokuserer på den politiske deling i regioner. Og 10% af spørgsmålene er om de tre magter: lovgivende, dømmende og udøvende.

Tredje hovedfokus er på Danmarkshistorie, som udgør 22% af alle spørgsmålene. Spørgsmålene er fordelt mellem følgende emner: 35% omhandler 1. og 2. Verdenskrig og Napoleonskrigene; 28% fokuserer på historisk vigtige samfundsanliggender såsom abortlove og fagforeninger; 19% omhandler regeringsskift i Danmarks historie; 9% fokuserer på traktater mellem Danmark og EU, andre lande og organisationer.

For at evaluere din viden forslår vi, at du tager en gratis generel prøve samt en prøve i vigtige datoer hos Indfodsretsprove.dk.

September 2011