Indfødsretsprøve 2021: Information til prøvedeltagere

Indfødsretsprøven (2021) er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab. Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om dansk statsborgerskab, kan gå op til prøven. Man behøver altså ikke først at have ansøgt om dansk statsborgerskab.

Udover en bestået indfødsretsprøve skal man opfylde de øvrige betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Den nu afskaffede statsborgerskabsprøve blev afholdt for sidste gang i december 2015 og erstattes af indfødsretsprøven af 2015, som forventes afholdt første gang i juni 2016.

Hvis man allerede har bestået den nu afskaffede særlige indfødsretsprøve ved prøveterminerne fra december 2008 til og med december 2013, opfylder man betingelsen om dokumentation for bestået indfødsretsprøve af 2015. Man vil derfor ikke skulle bestå indfødsretsprøven af 2019, hvis man har bestået den særlige indfødsretsprøve.


Bestå indfødsretsprøven uden stress og tidsspild

Danmarks Nr. 1 træningsprogram for indfødsretsprøven. Læs mereAfholdelse af prøven

Prøven afholdes to gange om året - i juni måned (sommerterminen) og i november måned (vinterterminen). Der afholdes ikke sygeeksamen.

Prøven afholdes næste gang onsdag den 2. juni 2021, kl. 13.00.

Prøven afholdes af en række sprogskoler landet over.

Tilmelding til prøven

Man skal tilmelde sig til prøven hos den prøveafholder, hvor man ønsker at tage prøven. Det anbefales i god tid at undersøge åbningstider og betalingsmuligheder hos den enkelte prøveafholder.

Frist for tilmelding til prøven den 2. juni 2021 er senest den 28. april 2021.Næste indfødsretsprøven

afholdes den 2. juni 2021, kl. 13.00. Tilmelding lukker den 28. april 2021.