Indfødsretsprøve Test Centre: UCplus København

UCplus København

UCplus København

Nørregade 27
1165 København K.

Kontakt: Dimitris Liljenberg Karakaxas

Email: dk@ucplus.dk

Telefon: 44 87 01 66

Web: https://cph.ucplusdansk.dk/en/vare/indfoedsretsproeven/

Kort >>