Refunderingspolitik

Vi refunderer gerne dit køb forudsat at du ikke har været inde på Øvepanelet på noget tidspunkt (af den ene eller den anden årsag), og forudsat at du har anmodet os om refundering inden for 30 dage fra købsdatoen.


På grund at produktets karakter (digital levering af immaterielle tjenesteydelser), betegnes produktet som leveret og ibrugtaget når registreringsprocessen er fuldført, og kunden har skaffet sig adgang til Øvepanelet. Derfor kan vi ikke foretage refunderinger i sådanne tilfælde.*

Bemærk venligst at det er købers ansvar at kontrollere at den oplyste e-mail adresse er stavet korrekt og at den fungerer fuldt ud.

Øvepakkerne er kun beregnet til individuel brug. Der bliver ført tilsyn med brugen. Prøvehistorie-data, IP-adresse og browser version for hver bruger bliver automatisk registreret og overvåget for at opspore tilfælde hvor flere brugere benytter samme pakke.

Vi forbeholder os retten til at opdatere spørgsmålene i spørgsmålsdatabasen efter vores eget skøn, og på baggrund af anbefalinger fra vores kunder.*Lov nr 1457 af 17/12/2013 (Forbrugeraftaleloven), Kapitel 4 Fortrydelsesret, Stk. 2.13 (levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium).Næste indfødsretsprøven

afholdes den 7 juni 2017, kl. 13.00. Tilmelding lukker den 3. maj 2017