Refunderingspolitik

Vi refunderer gerne dit køb forudsat at du ikke har været inde på Øvepanelet på noget tidspunkt (af den ene eller den anden årsag), og forudsat at du har anmodet os om refundering inden for 30 dage fra købsdatoen.


På grund at produktets karakter (digital levering af immaterielle tjenesteydelser), betegnes produktet som leveret og ibrugtaget når registreringsprocessen er fuldført, og kunden har skaffet sig adgang til Øvepanelet. Derfor kan vi ikke foretage refunderinger i sådanne tilfælde.*

I løbet af den såkaldte "Prøve periode" (48 timer fra købs tidspunktet) vil vi give pengene tilbage til brugere som er utilfredse med vores produkt, på den betingelse at man har gennemført mindre end 15% af træningen ifølge deres status linje. Prøve periode tilbagebetalinger gælder ikke på køb lavet mindre end tre dage før den officielle indfødsretsprøve dato.

Bemærk venligst at det er købers ansvar at kontrollere at den oplyste e-mail adresse er stavet korrekt og at den fungerer fuldt ud.

Øvepakkerne er kun beregnet til individuel brug. Der bliver ført tilsyn med brugen. Prøvehistorie-data, IP-adresse og browser version for hver bruger bliver automatisk registreret og overvåget for at opspore tilfælde hvor flere brugere benytter samme pakke.

Vi forbeholder os retten til at opdatere spørgsmålene i spørgsmålsdatabasen efter vores eget skøn, og på baggrund af anbefalinger fra vores kunder.


*Lov nr 1457 af 17/12/2013 (Forbrugeraftaleloven), Kapitel 4 Fortrydelsesret, Stk. 2.13 (levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium).
Indfodsretsprove.dk har ingen form for relation til den danske regering og er ikke støttet heraf.

Vi garanterer ikke for at vores spørgsmål er sammenfaldende med de officielle spørgsmål i statsborgerskabsprøven. Formålet med vores undervisningsmateriale er udelukkende at fungere som hjælp til at huske det væsentligste indhold i det officielle læremateriale. Vores undervisningsmetode er ingen garanti for at du får succes ved prøven. Denne undervisningsmetode skal kun opfattes som en hjælp i forberedelsen til prøven.

Vores undervisningsmateriale findes kun på dansk. Den officielle prøve kan kun tages på dansk.

Produktet er helt web-baseret.

Privatslivpolitik (Privacy Policy)
Refunderingspolitik (Refund Policy)
Kontakt


Næste indfødsretsprøven

afholdes den 3. juni 2020, kl. 13.00. Tilmelding lukker den 29. april 2020