Indfødsretsprøve Test Centre: Ballerup Sprogcenter

Ballerup Sprogcenter

Ballerup Sprogcenter

Malmparken 10
2750 Ballerup.

Kontakt: Majbritt Jensen

Email: post@ballerupsprogcenter.dk

Telefon: 44 20 07 70

Web: https://www.ballerupsprogcenter.dk/

Kort >>