Indfødsretsprøve Test Centre: CBSI Sprogcenter

CBSI Sprogcenter

CBSI Sprogcenter

Hejrevej 10
2400 København.

Kontakt: Morten Borring

Email: h75u@bif.kk.dk

Telefon: 82 56 52 00

Web: https://www.kk.dk/cbsisprogcenter

Kort >>