Indfødsretsprøve Test Centre: Lærdansk Sydfyn

Lærdansk Sydfyn

Lærdansk Sydfyn

Toldbodvej 15 A, 2.sal
5700 Svendborg.

Kontakt: Sanne Simonsen

Email: sydfyn@adm.laerdansk.dk

Telefon: 53 36 80 50

Web: http://laerdansk.dk/skoler/sydfyn

Kort >>